Ακολουθησε μας:

Εξοπλισμός Γραφείου και Υπαίθρου

Αρχική Εξοπλισμός

Εξοπλισμός Γραφείου και Υπαίθρου

GGCAD - Έκδοση 24.0

(Τοπογραφία, Κτηματογραφήσεις, Πράξεις Εφαρμογής, Μηκοτομές)

– Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων γηπέδων ή ευρύτερων περιοχών
– Υπολογισμός μοντέλου εδάφους και ισοϋψών
– Υπολογισμός χωματισμών γηπέδων με διατομές.
– Σύνταξη Κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πίνακας απαλλοτριώσεων.
– Σύνταξη πράξεων εφαρμογής (Α’, Β’ και Γ’ κεφάλαιο)
– Πράξη επιβολής εισφοράς σε χρήμα
– Σύνταξη υψομετρικών μελετών πράξεων εφαρμογής ή άλλου είδους μηκοτομών.

-Σύνταξη Κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πίνακα απαλλοτριώσεων εκτός σχεδίου πόλης.

-Σχεδίαση και εμβαδομετρήσεις πράξεων εφαρμογής.

Anadelta Tessera

Το Tessera είναι ένα ολοκληρωμένο λογισμικό σχεδιασμού και κατασκευής έργων οδοποιίας και σιδηροδρόμων. Συνδυάζει λειτουργίες χάραξης και CAD δύο και τριών διαστάσεων διευρύνοντας τους ορίζοντες σχεδιασμού. Δίνει τη δυνατότητα στο μελετητή να επινοήσει εύκολες εναλλακτικές τεχνικές σχεδιασμού χωρίς να χρειάζεται να αλλάξει περιβάλλον. Δυνατότητα που μόνο η Anadelta Software με την πολυετή πείρα πάνω στο αντικείμενο έχει αποδείξει ότι μπορεί να προσφέρει.

Το Tessera προσαρμόζεται στους κανονισμούς του έργου και παραμετροποιείται στο μέγιστο βαθμό. Λαμβάνει υπόψη του το υπόβαθρο με ένα εξελιγμένο σύστημα υπολογισμού μοντέλου εδάφους. Περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται για να οριστεί με σαφήνεια το υπόβαθρο όπως γραμμές αλλαγής κλίσης, περίμετροι κλπ.

Η γεωμετρία του δρόμου ορίζεται με ελάχιστες κινήσεις και στη συνέχεια μπορεί να παραμετροποιηθεί με λεπτομέρεια. Το Tessera προσφέρει πολλά είδη καμπυλών συναρμογής και σύνθετες καμπύλες με τη σύζευξη δύο διαδοχικών κορυφών. Η επιφάνεια του καταστρώματος είναι παρούσα στη φάση της χάραξης. Οι οριογραμμές έχουν τις δικές τους ιδιότητες και επανασχεδιάζονται σε πραγματικό χρόνο, ενώ για την αξιολόγηση της χάραξης των οδών ως προς την ασφάλεια εφαρμόζονται τα κριτήρια ασφαλείας ΟΜΟΕ.

Με βάση το μοντέλο εδάφους το πρόγραμμα παράγει το φυσικό έδαφος της μηκοτομής και των διατομών. Ο ορισμός των κορυφών της κατακόρυφης χάραξης και των ακτίνων καμπυλότητας γίνεται και γραφικά με ταυτόχρονη παρουσίαση βοηθητικών στοιχείων όπως κλίσεις και υψομετρικές διαφορές. Η κατακόρυφη χάραξη συνδυάζεται αμφίδρομα με την οριζόντια. Οι διατομές ενημερώνονται για οποιαδήποτε μεταβολή στην οριζόντια ή στην κατακόρυφη χάραξη.

Η ακριβής γεωμετρία των διατομών ορίζεται με τη χρήση τυπικών διατομών που μπορούν να βρεθούν στη βιβλιοθήκη του προγράμματος, να τροποποιηθούν με γραφικό τρόπο ή να σχεδιαστούν εξ αρχής. Μία τυπική διατομή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν πρότυπο για να προκύψει μια άλλη με τροποποίηση, προσθήκη ή διαγραφή κάποιων στοιχείων της. Κάθε διατομή μπορεί να τροποποιηθεί ελεύθερα και μετά την εφαρμογή της τυπικής και να υπολογιστεί εκ νέου. Αυτόματα γίνεται ο υπολογισμός των ποσοτήτων σύμφωνα με τις οριζόμενες από το χρήστη τυπικές εργασίες.

Το Tessera παράγει σχέδια σε κάθε τύπο εκτυπωτή και plotter, ενώ εξάγει και αρχεία Dxf. Τα σχέδια τόσο της οριζοντιογραφίας, όσο και της μηκοτομής και των διατομών παραμετροποιούνται πλήρως ικανοποιώντας τις απαιτήσεις παρουσίασης του έργου.

PLEX EARTH

Το Plex.Earth Tools for AutoCAD της Plexscape® είναι το απόλυτο πρόσθετο του AutoCAD για εισαγωγή αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων, ισοϋψών εδάφους, εξαγωγής ή εισαγωγής ολόκληρων σχεδίων σε KML για επίδειξη του σχεδιασμού σας σε πελάτες και συνεργάτες.
Λειτουργίες

Εισαγωγή εικόνων και δημιουργία μωσαϊκών από το Bing Maps, OpenStreetMap, Google Earth ή απευθείας σύνδεση με την υπηρεσία WMS ορθοφωτογραφιών οποιοδήποτε άλλου παρόχου.
Εξαγωγή σχεδίων από το AutoCAD στο Google Earth, γρήγορα και εύκολα, σε KML ή KMZ.
Εισαγωγή αρχείων KML στο AutoCAD.
Δημιουργία μοντέλων εδάφους με υψόμετρα από το Google Earth.
Πλήρες πακέτο για δημιουργία επιφανειών από οποιοδήποτε σετ δεδομένων, όπως σημεία αποτυπώσεων, γραμμές αλλαγής κλίσης (breaklines), εσωτερικά/εξωτερικά όρια ή υψομέτρων από στοιχεία text του AutoCAD.
Προηγμένες δυνατότητες επεξεργασίας εικόνας με διατήρηση γεωαναφοράς, όπως συνένωση (merge), περικοπή (clip) και εξαγωγή/εισαγωγή αρχείων World Files για μεταφορά εικόνων από και προς οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα CAD/GIS.
Τρέχει σε AutoCAD 2010-2014 και κάθετες εφαρμογές (AutoCAD Civil 3D, Map 3D, Architecture and Mechanical Desktop).
Υποστηρίζει ΕΓΣΑ και 3,000+ συστήματα συντεταγμένων από όλο τον κόσμο.

DIOLKOS ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΛΗΡΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.
Κανονισμοί Ο.Μ.Ο.Ε. , RAS και AASHTO. Μελέτη οριζοντιογραφίας, μηκοτομής, διαγραμμάτων, διατομών, χωματισμών, προμετρήσεων. Αυτόματος έλεγχος συμμόρφωσης με Ο.Μ.Ο.Ε. Μελέτη διαγραμμάτων επικλίσεων, διαπλατύνσεων, ταχυτήτων V85, στραγγιστικής στρώσης. Βελτιστοποίηση κίνησης γαιών, μελέτη οπισθοτροχιών κάθε τύπου οχήματος.
*

Υδραυλική μελέτη έργων ανοικτής ροής τυχούσας διατομής. Μελέτη ροής σε υπάρχουσα κοίτη, κλιμάκωση παροχών, υπολογισμός ζώνης κατάκλισης. Αυτόματη παραγωγή σχεδίων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των υδραυλικών μελετών.

XRTC4 - Λογισμικό Τοπογραφικών Εφαρμογών

Εισαγωγή μετρήσεων και συντεταγμένων
Επίλυση στάσεων – Επίλυση Οδεύσεων – Επίλυση Δικτύων – Επίλυση σημείων – Μετασχηματισμοί συντεταγμένων – Ραπορτάρισμα σημείων – Εργαλεία σχεδίασης –
Επεξεργασία αρχείων συντεταγμένων

ΕΔΑΦΟΣ - Λογισμικό Διαχείρισης Εδάφους & Επιμετρήσεων

Εισαγωγή – εξαγωγή σημείων / τριγώνων
– Ταχύτατη δημιουργία μοντέλου Εδάφους
– Πανίσχυρη γραφική & αναλυτική επεξεργασία
– Ρύθμιση & παράλληλη απεικόνιση επιπέδων
– Real-Time υπολογισμός μοντέλου – ισοϋψών κ.α.
– Εμφάνιση γραμμών απορροής ομβρίων
– Μετάθεση μοντέλου στο χώρο
– Γρήγορη σχεδίαση σε όλα τα CAD με ActiveX
– Πανεύκολη χρήση με One-touch shortcuts
– Υποστήριξη καμπύλων αξόνων
– Υποστήριξη παράλληλων αξόνων
– Ταχύτατη δημιουργία Μηκοτομής
– Συγχρονισμός απεικόνισης με οριζοντιογραφία
– Πολυπαραμετρική μηκοτομή
– Υπολογισμός διατομών με χρήση έως και πέντε εδαφών
– Δημιουργία διατομών σταθερού & μεταβλητού πλάτους
– Πίνακας επιμετρητικών στοιχείων

Γεωδαιτικός Σταθμός TOPCON GPT-3005LN

Πλήρες Αλφαριθμητικό Πληκτρολόγιο και στις δύο θέσεις οργάνου.
Non Prism σε απόσταση έως 250μ και
Non Prism Long Range σε απόσταση έως 1200μ
Νέο πλήρως Ελληνικό μενού και νέα οθόνη γραφικών dot-matrix με αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο των 24 πλήκτρων.
Πλήρως αδιάβροχη και στιβαρή κατασκευή.
Αποτύπωση–Χάραξη– Οπισθοτομία–Πλευρομέτρηση–Εμβαδομέτρηση–Πύκνωση/Επέκταση Ευθυγραμμίας– Έκκεντρες σκοπεύσεις (Offset)) αλλά και με λογισμικό Χάραξης- Αποτύπωσης μελέτης Οδοποιίας.
24000 σημεία αποτύπωσης (διανεμημένα σε πάνω από 25 διαφορετικά αρχεία.
Φωτεινός Οδηγός Χάραξης.