Ακολουθησε μας:

Εμπειρία - Έργα

Αρχική Εμπειρία – Έργα

Ολοκληρωμένες μελέτες που μας εμπιστεύτηκαν.

blank image

Τοπογραφική Μελέτη – Αποτύπωση Κτιριακών Υποδομών Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής ‘‘Σισμανόγλειο’’ και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ..

Το Αντικείμενο της μελέτης είναι η τοπογραφική και υψομετρική αποτύπωση του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, το οποίο εδράζεται σε μια έκταση 26 περίπου στρεμμάτων, αλλά και των όμορων οικοπέδων με τα κτίσματά τους, καθότι αυτό απαιτεί ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν.4067/2012). Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις κτιριακές εγκαταστάσεις, βοηθητικοί χώροι, εσωτερική οδοποιία, χώροι στάθμευσης, χώροι πρασίνου, κ.λ.π.

blank image

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

Τοπογραφική Μελέτη

blank image

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

Τοπογραφική Μελέτη

blank image

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ T.A.P. (Trans Adriatic Pipeline)

Η ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, AUGERS & ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ T.A.P., ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ.

blank image
2013 - Opening Our Branches to Worldwide

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Η Τοπογραφική Μελέτη περιελάμβανε λεπτομερή αποτύπωση οριζοντιογραφικά αλλά και υψομετρικά όλης της παραλίας αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Από τη συλλογή των πιο πάνω δεδομένων και την επεξεργασία αυτών, προέκυψε το υπόβαθρο για την περαιτέρω οριοθέτηση των ζωνών αιγιαλού και παραλίας.

blank image

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ

Η τοπογραφική-υψομετρική μελέτη αφορούσε την οριζοντιογραφική και υψομετρική αποτύπωση όλων των οδών του οικισμού, όλων των κοινοχρήστων χώρων εντός αυτού και στην περίμετρό του καθώς και του άλσους στα νότια του οικισμού, έως την παραλία. Η συγκεκριμένη αποτύπωση εκπονήθηκε με τη χρήση δύο δορυφορικών ζευγών (GPS δύο συχνοτήτων) του γραφείου μας και ιδρύθυκαν οκτώ πολυγωνικα σημεία – υψομετρικές αφετηρίες(repers).

blank image

ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ

Η Μελέτη Οδοποιίας περιελάμβανε την οριζοντιογραφική αποτύπωση σε πλάτος ζώνης 10μ εκατέρωθεν της οδού, την πλήρη υψομετρική αποτύπωση, τη δημιουργία του ανάλογου ψηφιακού μοντέλου εδάφους, τις ισοϋψείς καμπύλες, την μηκοτομή της οδού, τις διατομές της και όλους του υπολογισμούς των στρώσεων της νέας οδού.

blank image

ΤΟΠΟΓΡ. ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 1958 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

Η εκπόνηση της μελέτης είχε σκοπό την εύρεση των εδαφικών αλλαγών που έχουν συντελεστεί με το πέρασμα των χρόνων και την τελική απόδοση των αγροτεμαχίων και των τίτλων ιδιοκτησίας τους στους δικαιούχους.

blank image

ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 5 ΟΔΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

Η Μελέτη Οδοποιίας περιελάμβανε την οριζοντιογραφική αποτύπωση των συγκεκριμένων οδών, την υψομετρική μελέτη αυτών, τις μηκοτομές τους, τις διατομές, και όλους του υπολογισμούς στρώσεων. Επίσης, έγινε και η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου.

blank image

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

Οριζοντιογραφική και υψομετρική αποτύπωση αξόνων δρόμων ενός οικισμού Δήμου Ν. Ροδόπης.
Η τοπογραφική μελέτη αφορούσε την οριζοντιογραφική και υψομετρική μελέτη των αξόνων όλων των οδών ενός οικισμού του Δήμου Κομοτηνής. Η συγκεκριμένη αποτύπωση εκπονήθηκε με τη χρήση GPS δύο συχνοτήτων και είχε ως τελικό σκοπό τη δημιουργία του τοπογραφικού υποβάθρου για την εκπόνηση των υδραυλικών μελετών με σκοπό την εγκατάσταση νέων αγωγών ύδρευσης & αποχέτευσης.

blank image

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 3 ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ

Η Τοπογραφική Μελέτη περιελάμβανε λεπτομερή αποτύπωση των 3 οικισμών οριζοντιογραφικά αλλά και υψομετρικά. Η συγκεκριμένη αποτύπωση εκπονήθηκε με τη χρήση GPS δύο συχνοτήτων και είχε ως τελικό σκοπό τη δημιουργία του τοπογραφικού υποβάθρου 3 διαστάσεων με σκοπό τη σύνταξη μελέτης απορροής όλων των ομβρίων υδάτων.

blank image

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 3 ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ

Η Τοπογραφική Μελέτη περιελάμβανε λεπτομερή αποτύπωση των 3 οικισμών οριζοντιογραφικά αλλά και υψομετρικά. Η συγκεκριμένη αποτύπωση εκπονήθηκε με τη χρήση GPS δύο συχνοτήτων και είχε ως τελικό σκοπό τη δημιουργία του τοπογραφικού υποβάθρου 3 διαστάσεων με σκοπό τη σύνταξη μελέτης απορροής όλων των ομβρίων υδάτων.

blank image

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ

Η Τοπογραφική Μελέτη περιελάμβανε λεπτομερή αποτύπωση οριζοντιογραφικά αλλά και υψομετρικά όλης της υπό μελέτη έκτασης στην οποία επρόκειτο να κατασκευαστεί ο Ταμιευτήρας Άρδευσης.

blank image

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ.

Η Μελέτη Οδοποιίας περιελάμβανε τις μηκοτομές των οδών, τις διατομές τους, όλους του υπολογισμούς στρώσεων αλλά και τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου.

blank image

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΟΥ Ν.ΕΒΡΟΥ

Η Μελέτη αποκατάστασης περιελάμβανε τις μηκοτομές οδού, τις διατομές της, όλους του υπολογισμούς στρώσεων και τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου.

blank image

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΟΥ Ν.ΕΒΡΟΥ

Η Μελέτη αποκατάστασης περιελάμβανε τις μηκοτομές οδού, τις διατομές της, όλους του υπολογισμούς στρώσεων και τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου.

blank image

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν.ΕΒΡΟΥ.

Η Μελέτη Οδοποιίας περιελάμβανε τις μηκοτομές των οδών, τις διατομές τους, όλους του υπολογισμούς στρώσεων και τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου.

blank image

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΤΟΥ Ν.ΕΒΡΟΥ.

Η Μελέτη Οδοποιίας περιελάμβανε τις μηκοτομές της οδού, τις διατομές της, όλους του υπολογισμούς στρώσεων και τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου.

blank image

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν.ΕΒΡΟΥ.

Η Μελέτη Οδοποιίας περιελάμβανε τις μηκοτομές των οδών, τις διατομές τους, όλους του υπολογισμούς στρώσεων και τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου.

blank image

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν.ΕΒΡΟΥ.

Η Μελέτη Οδοποιίας περιελάμβανε τις μηκοτομές των οδών, τις διατομές τους, όλους του υπολογισμούς στρώσεων και τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου.

blank image

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν.ΕΒΡΟΥ.

Λεπτομερής αποτύπωση της πορείας οριζοντιογραφικά αλλά και υψομετρικά με αποτέλεσμα την σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, των διατομών και των μηκοτομών εδάφους.

blank image

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ.

Η Τοπογραφική Μελέτη περιελάμβανε λεπτομερή αποτύπωση οριζοντιογραφικά αλλά και υψομετρικά. Έτσι, προέκυψε το απαραίτητο υπόβαθρο.

blank image

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2 ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν.ΕΒΡΟΥ.

Η Τοπογραφική Μελέτη περιελάμβανε λεπτομερή αποτύπωση οριζοντιογραφικά αλλά και υψομετρικά. Από τη συλλογή των πιο πάνω δεδομένων και την επεξεργασία αυτών, προέκυψε το υπόβαθρο μελέτης αποχετευτικού δικτύου των οικισμών

blank image

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ.

Η Τοπογραφική Μελέτη περιελάμβανε λεπτομερή αποτύπωση οριζοντιογραφικά αλλά και υψομετρικά. Από τη συλλογή των πιο πάνω δεδομένων και την επεξεργασία αυτών, προέκυψε το υπόβαθρο μελέτης αποχετευτικού δικτύου.

blank image

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ.

Η Τοπογραφική Μελέτη περιελάμβανε λεπτομερή αποτύπωση οριζοντιογραφικά αλλά και υψομετρικά. Από τη συλλογή των πιο πάνω δεδομένων και την επεξεργασία αυτών, προέκυψε το υπόβαθρο μελέτης αποχετευτικού δικτύου.

blank image

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2 Χ.Α.Δ.Α. ΣΤΟΝ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ.

Λεπτομερής αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης οριζοντιογραφικά αλλά και υψομετρικά

blank image

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2 Χ.Α.Δ.Α. ΣΤΟΝ Ν.ΕΒΡΟΥ.

Λεπτομερής αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης οριζοντιογραφικά αλλά και υψομετρικά.

blank image

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 3 Χ.Α.Δ.Α. ΣΤΗ ΘΑΣΟ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ.

Λεπτομερής αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης οριζοντιογραφικά αλλά και υψομετρικά.